WMO begeleiding

Wij geloven dat een gezonde levensstijl voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.

N

Activerende begeleiding

We helpen je in beweging te komen.

N

Gezonde levensstijl

Is voor iedereen haalbaar en betaalbaar.

N

Meer levenskwaliteit

Ons programma leidt tot gedragsverandering en een grotere levenskwaliteit.

Activerende begeleiding

Kom letterlijk en figuurlijk in beweging

In het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning biedt Vinea activerende begeleiding. Mensen die door psychische problemen, verslavingsproblematiek, financiële zorgen, traumatische ervaringen of andere belemmeringen in een impasse zijn beland, hebben vaak moeite de weg terug te vinden naar participatie in de maatschappij.

Door in te steken op activerende begeleiding geloven wij dat door het aanboren van oude of nieuwe energiebronnen, mensen letterlijk en figuurlijk in beweging zullen komen.

Voor het verlenen van deze zorg en het bewaken van de kwaliteit is Vineacoaching aangesloten bij het CKZ. Dit is dé coöperatie voor kleinschalige zorg in Zeeland (www.ckzzeeland.nl).

Vinea Coaching Vlissingen - Lennard de Rijke

“Door in te steken op de diverse levensgebieden, in samenwerking met ketenpartners, geloven wij dat een gezonde levensstijl voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.”

De kracht van beweging

Uitgebreid aanbod voor een breed publiek

De begeleiding zal zich richten op het ontwikkelen van activiteit in de brede zin van het woord. Het ontwikkelen van een dag- en nachtritme, het in beweging komen door te wandelen, het water op te gaan of te sporten, een gezond voedingspatroon (bijv. leren koken met een voedselbankpakket), maar vooral gekend worden in wie je bent, zal uiteindelijk leiden tot gedragsverandering en een grotere levenskwaliteit.

Door onze achtergronden zijn wij in staat een aanbod te doen voor een breed publiek, van enkelvoudige problematiek tot Multi-complexe problematiek die zowel het sociale- als veiligheidsdomein raken.

Vinea Coaching Vlissingen - Vitaliteit Training

Aanmelden?

Voor WMO begeleiding heeft u een WMO indicatie van de gemeente nodig. Elke gemeente heeft zijn eigen aanmeldprocedure. We helpen u graag om u te ondersteunen bij uw aanvraag, of u wegwijs te maken in de aanmeldprocedure. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft, zowel als verwijzer, als wanneer u voor uzelf hulp vraagt.

Je bent er bijna!Wie mogen we gratis toegang geven?